Tổng hợp tin game giải trí

Tổng hợp

Lý Thuyết Số Thập Phân Hữu Hạn Là Gì, Lý Thuyết Số Thập Phân Hữu Hạn

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (118.11 KB, 7 trang )

Đang xem: Số thập phân hữu hạn là gì

SỐ THẬP PHÂN HỮU HẠN. SỐ THẬP PHÂN VÔ HẠN TUẦN HOÀN. I.MỤC TIÊU. +HS nhận biết được số thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuần hoàn. Điều kiện để 1 phân số tối giản biểu diễn được dưới dạng số thập phân hữu hạn và số thập phân vô hạn tuần hoàn. +Có kỹ năng viết một số dưới dạng số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn. +Có thái độ học tập đúng đắn. II.CHUẨN BỊ. 1.Giáo viên. -Bảng phụ ghi bài tập, 2.Học sinh. -Bảng nhóm, học và làm bài tập về nhà, … III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC. 1.Ổn định tổ chức. -Kiểm tra sĩ số : 7A: /38. Vắng: 7B: /37. Vắng: 2.Kiểm tra. HS1.Thế nào là số hữu tỉ ? Viết các phân số sau dưới dạng số thập phân: 3 14, 10 100
GV nhận xét, cho điểm HS. HS1.Lên bảng thực hiện. HS dưới lớp nhận xét, bổ sung … 3.Bài mới. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn. +Ví dụ 1. Viết các phân số 5 37; 20 25 dưới dạng số thập phân. -Hãy nêu cách làm ? Gọi 2 HS lên thực hiện trên bảng. Các số 0,25 và 1,48 gọi là số thập phân hữu hạn. +Ví dụ 2. Viết phân số 512 dưới dạng 1.Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn.
Ta chia tử cho mẫu. Hai HS thực hiện  5 370,25, 1,4820 25 số thập phân ? -Em có nhận xét gì về phép chia này ? GV: Số 0,41666… gọi là số thập phân vô hạn tuần hoàn.Viết gọn lại là 0,41(6). Kí hiệu (6) chỉ chữ số 6 được lặp đi lặp lại vô hạn lần. Số 6 gọi là chu kỳ. -Hãy viết các phân số 1 1 19; ; 3 99 11 dưới dạng số thập phân, chỉ ra chu kỳ của nó và viết gọn lại ? Một HS thực hiện chia 5 cho 12 được 0,41666… -Phép chia này không bao giờ chấm dứt, trong thương chữ số 6 được lặp đi lặp lại.
HS làm    10,333 0,(3)310,0101 0,(01)99191,7272 1,(72)11 Hoạt động 2. Nhận xét. 2.Nhận xét. Ở ví dụ 1 ta đã viết được phân số 5 37; 20 25 dưới dạng số thập phân hữu hạn. Ở ví dụ 2 ta đã viết được phân số 512 dưới dạng số thập phân vô hạn
tuần hoàn. Các phân số này đều là phân số tối giản. -Hãy xét xem mẫu của các phân số này chứa các thừa số nguyên tố nào ? -Vậy các phân số tối giải với mẫu dương phải có mẫu như thế nào thì viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn ? -Các phân số tối giải với mẫu dương phải có mẫu như thế nào thì viết được dưới dạng số thập phân vo hạn tuần hoàn ? -Phân số 520có mẫu là 20 chứa thừa số nguyên tố là: 2 và 5. -Phân số 3725có mẫu là 25 có chứa thừa số nguyên tố là : 5 -Phân số 512 có mẫu là 12 có chứa thừa số nguyên tố là: 2 và 3. -Phân số tối giản với mẫu dương không có ước nguyên tố khác 2 và 5 thì phân số đó
viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn. -Mẫu có ước nguyên tố khác 2 và 5. +) 3 50là phân số tối giản có mẫu là 50. 50 = 2 . 52 không có ước nguyên tố khác 2 và 5 nên  350viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn. GV đưa ra nhận xét như SGK. *Cho hai phân số 3 -4 ; 50 75 mỗi phân số này viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn hay số thập phân vô hạn tuần hoàn ? Vì sao ? 
3 = – 0,06 50-4 -0,05333 = -0,05(3)75 Yêu cầu HS làm ? +) -475 là phân số tối giản có mẫu là 75. 75 = 3 . 52 có ước nguyên tố khác 2 và 5 nên -475 viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn. Thực hiện ?
+) 1 13 -17 7 1; ; ; 4 50 125 14 2 Viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn. +)5 11; 6 45 viết được … vô hạn tuần hoàn.        1 13 -170,25; 0,26; 0,136.4 50 1257 1 -5 110,5; 0,8(3); 0,2(4).14 2 6 45 HS đọc kết luận 2, 3 lần. GV nêu kết luận SGK. 4.Củng cố. Yêu cầu HS làm bài tập 65 SGK.Tr.34. -Vậy số 0,323232 … có phải là số hữu tỉ

Xem thêm: Cách Chuyển Đổi Đuôi Heic To Jpg (Online & Free) — Convertio

không ? HS thực hiện … Là số thập phân vô hạn tuần hoàn đó là số hữu tỉ. 5.Hướng dẫn. -Nắm vững điều kiện để 1 phân số viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn hay số thập phân vô hạn tuần hoàn. -Làm các bài tập 68, 69, 70, 71 SGK.Tr.34, 35.

*

GAĐT – SỐ THẠP PHÂN HỮU HẠN VÀ VÔ HẠN TUẦN HOÀN 13 950 3

*

b9 – so thap phan huu han, so thap phan vo han tuan hoan.ppt 13 648 3

*

t13 – b9 – so thap phan huu han, so thap phan vo han tuan hoan.ppt 13 507 5

*

tiết 13-Số thâp phân hữu hạn-Số thập phân vô hạn tuần hoàn 19 932 13

*

LUYỆN TẬP :SỐ THẬP PHÂN HỮU HẠN,SỐ THẬP PHÂN VÔ HẠN TUẦN HOÀN,LÀM TRÒN SỐ pptx 6 3 16

*

Giáo trình đại số lớp 7 – Tiết 13 : SỐ THẬP PHÂN HỮU HẠN SỐ THẬP PHÂN VÔ HẠN TUẦN HOÀN ppsx 8 860 2

Xem thêm: Usb Yêu Cầu Format Bằng Partition Wizard Thành Công, Cách Sửa Lỗi Khi Usb Yêu Cầu Format Đơn Giản Nhất

*

Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : Số thập phân hữu hạn Số thập phân vô hạn tuần hoàn pot 7 882 4

Leave a Reply