Tổng hợp tin game giải trí

Tổng hợp

Nghĩa Của Từ Uniform Là Gì Trong Tiếng Anh? Vietgle Tra Từ

bộ đồng phục·thuần·binh phục·cùng một kiểu·giống nhau·không biến hoá·không thay đổi·mặc quân phục·thuần nhất·đồng dạng·đồng nhất·đồng đều·bình phục·phiên âm·quần áo·Đồng phục

*

*

There we were in our formations… and our scarlet uniforms while they were a guerilla force who struck at will.

Đang xem: Uniform là gì

Chúng tôi với đội quân dàn trận hợp lý… và bộ đồng phục màu đỏ… trong khi bọn họ là lực lượng du kích chỉ làm theo ý muốn.
Casualties among the labouring prisoners were high, in part because many of them had been captured in southern Europe and were still in summer uniform.
Những tù binh này chịu thương vong cao, một phần là do nhiều người trong số họ đã bị bắt ở Nam Âu và hãy còn mặc quân phục mùa Hè.
The time zones actually in use in Europe differ significantly from uniform zoning based purely on longitude, as used for example under the nautical time system.
Các múi giờ thực sự được sử dụng ở châu Âu khác biệt đáng kể so với phân vùng thống nhất hoàn toàn dựa trên kinh độ, như được sử dụng trong hệ thống thời gian hải lý.
The Canadian Parliament passed the Uniform Currency Act in April 1871, tying up loose ends as to the currencies of the various prothanhchien3d.vnnces and replacing them with a common Canadian dollar.
Quốc hội liên bang thông qua đạo luật tiền tệ thống nhất vào tháng 4 năm 1871, kết thúc thanhchien3d.vnệc sử dụng các loại tiền tệ địa phương và thay thế chúng bằng đồng đô la Canada chung.
Byakuya wears the standard captain uniform along with a white headpiece called a kenseikan (symbolizing his noble rank as the head of the Kuchiki family) and a white scarf made by the master weaver, Tsujishirō Kuroemon III.
Byakuya mặc đồng phục đội trưởng tiêu chuẩn cùng với một miếng kẹp tóc màu trắng được gọi là kenseikan (tượng trưng cho cấp bậc cao quý của anh như là người đứng đầu của gia tộc Kuchiki) và một chiếc khăn quàng trắng, Tsujishirō Kuroemon III.
To celebrate the airline”s 60th anniversary in 2006, a year of road shows named the “Cathay Pacific 60th Anniversary Skyshow” was held where the public could see the developments of the airline, play games, meet some of the airline staff, and thanhchien3d.vnew thanhchien3d.vnntage uniforms.
Để kỷ niệm 60 năm thành lập vào năm 2006, một chương trình roadshow với tên gọi “60 năm thành lập Cathay Pacific” được tổ chức, công chúng đều có thể theo dõi sự phát triển trong 60 năm của hãng cũng như tham gia các trò chơi, giao lưu với các nhân thanhchien3d.vnên của hãng cũng như xem các đồng phục tiêu biểu của hãng.
After doing considerable research, Ciara had a wooden purple pyramid constructed, representative of the purple triangle that was sewn onto the uniforms of Jehovah’s Witnesses for identification in the camps.
Sau khi nghiên cứu rất kỹ lưỡng, Ciara nhờ đóng một cái kim tự tháp bằng gỗ, màu tím, tượng trưng cho tam giác tím khâu trên bộ đồng phục nhận diện Nhân Chứng Giê-hô-va trong trại tập trung.
More ethanhchien3d.vndence is found, including Cassetti”s coffee cup laced with barbital, an embroidered handkerchief and, in Mrs. Hubbard”s compartment, the button of a conductor”s uniform.

Xem thêm: Cách Tải Và Cài Đặt Game Neighbours From Hell : Season 1, Cách Tải Và Cài Đặt Game Neighbours From Hell

Nhiều bằng chứng được tìm thấy, gồm cả tách cà phê của Cassetti được tẩm bằng một loại thuốc Barbiturat, một chiếc khăn thêu có chữ H và, ở khoang của bà Hubbard, cái khuy áo trong bộ đồng phục của một nhạc trưởng.
Since 30 July 2012, Citilink has officially operated as a separate subsidiary of Garuda Indonesia, operating with its own callsign, airline codes, logo and uniform.
Kể từ ngày 30 tháng 7 năm 2012 Citilink đã chính thức hoạt động như một thực thể kinh doanh riêng biệt với Garuda Indonesia, vận hành 14 máy bay với một callsign, logo và đồng phục mới.
đội quân danh dự của Quốc xã mặc quân phục đứng ngoài nhà thờ chánh tòa dàn chào những người hành hươngVt w92 15/8 3 Cathedral=nhà thờ chánh tòa.
For nine years, the first Montadales were selected and line-bred to develop uniformity in breed characteristics and type.
Trong chín năm qua, những con cừu Montadales đầu tiên đã được lựa chọn và dòng lai để phát triển thống nhất trong các đặc điểm giống và các loại.
Her father was sub lieutenant with the alpine hunters.She has a vocation. Mama and I love handsome men in uniform
Cô ấy đang đi nghỉ phép mẹ và tôi rất thích những anh chàng đẹp trai trong những trang phục như vầy giống như ông vậy đại tá
We could imagine, for the sake of argument, that the density is uniform, although it”s not going to be.
Winter later tries to make amends with Irwin, who calls him a disgrace to the uniform and demands his resignation.
Winter sau đó cố gắng hòa giải với Irwin, mà cho ông là một sự ô nhục cho bộ đồng phục của quân đội và yêu cầu ông từ chức.
Assailants have attacked thanhchien3d.vnctims in front of uniformed police who have failed to intervene, most likely because they believe the attackers are state agents.
Những kẻ thủ ác tấn công nạn nhân ngay trước mặt lực lượng cảnh sát mặc sắc phục mà những người này không can thiệp, nhiều khả năng vì họ biết những kẻ tấn công là mật vụ của chính quyền.
14 An examination of the historical facts shows that not only have Jehovah’s Witnesses refused to put on military uniforms and take up arms but, during the past half century and more, they have also declined to do noncombatant serthanhchien3d.vnce or to accept other work assignments as a substitute for military serthanhchien3d.vnce.
14 thanhchien3d.vnệc xem xét các sự kiện lịch sử chứng tỏ Nhân-chứng Giê-hô-va không chỉ từ chối mặc quân phục và cầm vũ khí, nhưng trong vòng hơn nửa thế kỷ qua, họ cũng từ chối các dịch vụ không tác chiến hoặc chấp nhận làm các công thanhchien3d.vnệc khác thay thế quân dịch.
She enjoys dressing up, wearing makeup and customizing her school uniform in ways that clash with her school”s code of conduct, often leading to altercations with the student council.

Xem thêm: Dude Là Gì – Dude Có Ý Nghĩa Gì

Cô thích ăn diện, trang điểm và chỉnh trang bộ đồng phục trường học theo những cách không phù hợp với quy tắc ứng xử của trường, thường dẫn đến những cuộc cãi vã với hội học sinh.

Leave a Reply