Tổng hợp tin game giải trí

Tổng hợp

Ân Hạn Gốc Là Gì ? Cập Nhật Mới Nhất Về Thời Gian Ân Hạn 2019

Ân hạn nợ gốc là gì? – Một trong những câu hỏi của khách hàng tìm hiểu khi vay vốn ngân hàng, và những thông tin cần biết về thời gian ân hạn nợ gốc sẽ là được mô tả chi tiết sau đây:

Ân hạn nợ gốc là gì?

Ân hạn nợ gốc (còn gọi là thời gian ân hạn nợ gốc) là quãng thời gian kể từ khi khoản vay của khách hàng được giải ngân lần đầu cho đến ngày trả một khoản nợ gốc đầu tiên. Trong khoảng thời gian ân hạn nợ gốc, khách hàng không phải trả tiền gốc. Hoặc có thể trả hoặc không trả lãi theo thỏa thuận của khách hàng với ngân hàng.

Đang xem: ân hạn gốc là gì

Hiện nay các tổ chức cho vay tài chính có 2 hình thức ân hạn gốc được áp dụng là:

Miễn trả cả gốc lẫn lãi: Theo đó trong suốt thời gian ân hạn nợ gốc, quý khách hàng sẽ không phải trả bất phía khoản tiền lãi nào. Chỉ cho đến khi kết thúc thời gian ân hạn bạn mới có nghĩa vụ chi trả cả tiền gốc và tiền lãi trong lần hoàn vốn đầu tiên.Miễn trả gốc: Khác với hình thức kể trên, trong thời gian ân hạn miễn trả gốc người đi vay vẫn có nghĩa vụ phải hoàn trả số tiền lãi của mình. Nhưng vào thời điểm trả tiền gốc bạn sẽ bớt được gánh nặng tài chính đáng kể.

*

Ví dụ chi tiết về các trường hợp ân hạn nợ gốc

Khách hàng vay vốn tại ngân hàng 1 tỷ đồng và thời điểm thanh toán khoản gốc đầu tiên là vào tháng thứ 12. Khi này tổng số tiền mà bạn cần phải hoàn trả tại thời điểm kết thúc thời gian ân hạn nợ gốc là:

Miễn trả cả gốc lẫn lãi

Do miễn trả lãi và gốc nên bạn sẽ phải thanh toán lãi vào cuối tháng 12.

Tháng 12, bạn phải trả số tiền là: 1 tỷ * 12% = 120 triệu.Tháng 13 bạn sẽ phải trả gốc và lãi. Trong đó:Lãi tháng 13 là 1 tỷ * 12% / 12 = 10 triệu.Gốc phải trả trong tháng 13 là 1 tỷ/ (10 năm * 12 tháng) = 8,333 triệu đồng.Tổng số tiền bạn phải trả trong tháng 13 là 18,333 triệu đồng.

Miễn trả gốc

Do chỉ miễn trả gốc, nên khách hàng sẽ chỉ trả lãi bắt đầu từ cuối tháng thứ nhất.

Xem thêm: Vị Thế Long Và Short Là Gì ? Vị Thế Long Và Short Nghĩa Là Gì

Số tiền phải trả trong tháng thứ nhất là: 1 tỷ * 12% / 12 = 10 triệu.Số tiền bạn phải trả trong tháng tiếp theo (từ tháng 2 tới tháng 12) là 10 triệu đồng/tháng.Tháng 13, bạn cũng sẽ phải trả số tiền là 18,333 triệu đồng/tháng.

Những lưu ý quan trọng về thời gian ân hạn

Khách hàng cần chú ý về số tiền gốc và lãi phải trả trong thời gian ân hạn vì nó tùy thuộc vào thỏa thuận của khách hàng và ngân hàng trong hợp đồng. Một số trường hợp sau:

Số tiền gốc gốc không phải trả trong thời hạn ân hạn, nhưng số tiền gốc sẽ được chia đều cho những kỳ hạn còn lại. Tiền lãi tùy theo có được ân hạn hay không.Nếu số tiền gốc và lãi đều được ân hạn thì số tiền lãi phát sinh trong các kỳ hạn được ân hạn sẽ được cộng dồn để trả 01 lần vào kỳ hạn trả nợ đầu tiên.Nếu tiền lãi không được ân hạn thì phải trả lãi theo các kỳ đã được tính và xác định trong hợp đồng.

Đặc biệt chú ý, thời gian ân hạn khác với thời gian gia hạn nợ

Gia hạn nợ vay là việc tổ chức tín dụng chấp thuận kéo dài thêm một khoảng thời gian ngoài thời hạn cho vay đã thoả thuận trong hợp đồng tín dụng.

Theo đó, khi khoản vay của khách hàng sắp đến hạn trả nợ cho ngân hàng, nhưng tình hình tài chính của khách hàng lại khó khăn, chưa có thể trả cho ngân hàng đúng hạn thì khách hàng nộp đơn xin gia hạn nợ, xin ngân hàng lùi ngày thu hồi nợ thêm một khoảng thời gian vừa đủ để bạn thu xếp được tiền trả cho ngân hàng. Nếu ngân hàng đồng ý, thì thời gian tăng thêm đó là thời gian gia hạn nợ.

Ví dụ: Bạn vay ngân hàng 200 triệu trong thời hạn 15 tháng thanh toán cả tiền gốc và lãi vào lúc đáo hạn. Đến tháng thứ 14 bạn cảm thấy chưa có khả năng trả và bạn muốn gia hạn thêm 1 tháng nữa. Bạn đến ngân hàng làm đơn xin gia hạn. Nếu được ngân hàng chấp thuận thì hời hạn 1 tháng chính là thời gian gia hạn nợ.

Xem thêm: Nên Sử Dụng Thẻ Mastercard Credit Hay Debit? Nên Mở Thẻ Nào

Chúng ta vừa nắm được thông tin ân hạn nợ gốc là gì và điểm khác biệt giữa ân hạn nợ gốc và gia hạn nợ gốc. Chúc quý khách hàng có được thông tin chính xác trước khi vay vốn để đi mua bất động sản.

Leave a Reply