Tổng hợp tin game giải trí

Tổng hợp

Cây Quyết Định Ccp – Chuyên Đề Haccp: Xác Định Ccp

Ở bài viết trước, chúng ta đã cùng nhau đi liệt kê và phân tích các mối nguy. Trên cơ sở đó, chúng ta sẽ sử dụng các phương pháp để xác định các điểm CCP. Đây là một bước cực kỳ quan trọng trong quá trình xây dựng hệ thống HACCP. Để dễ hiểu hơn, chúng tôi sẽ có các ví dụ kèm theo trong hoặc cuối mỗi bài viết.

Đang xem: Cây quyết định ccp

CÁC ĐIỂM KIỂM SOÁT TỚI HẠN CCP

Việc xác định CCP (bước 7) là nguyên tắc thứ 2 của HACCP. Vậy CCP là gì? CCP là viết tắt của Critical Control Point, có nghĩa là Điểm kiểm soát tới hạn. Hướng dẫn CODEX định nghĩa điểm kiểm soát tới hạn là “Điểm mà tại đó việc kiểm soát được áp dụng và có ý nghĩa quan trọng để ngăn ngừa hay loại trừ một mối nguy cho an toàn thực phẩm hoặc giảm nó xuống một mức chấp nhận được”.

Việc xác định CCP trong hệ thống HACCP sẽ được thuận lợi nhờ sử dụng “cây quyết định“. Việc áp dụng cây quyết định phải linh hoạt tuỳ theo loại hình hoạt động (sản xuất, giết mổ, chế biến, bảo quản, phân phối …). Sơ đồ cây quyết định này có thể không áp dụng cho tất cả mọi tình huống. Có thể dùng các cách tiếp cận khác phù hợp hơn.

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CCP

Trước khi xác định CCP, phải xác nhận xem có mối nguy nào đã được kiểm soát hoàn toàn bằng việc áp dụng GMP và/hoặc SSOP (GHP) hay chưa. Sau đó, nhóm HACCP phải xác nhận lại tại hiện trường về việc kiểm soát này. Nếu đã được kiểm soát thì phải điền đầy đủ thông tin trong các bảng phân tích mối nguy.

Xem thêm: Công Nghệ Nfc Là Gì? Công Dụng Và Cách Sử Dụng Nfc Trên Điện Thoại?

Trong bài viết này, chúng tôi đề cập tới phương pháp Sơ đồ cây quyết định do Codex đề xuất. Ngoài ra, còn có các loại cây quyết định do Campden BRI, FDA, ISO/TS 22004 đề xuất. Cây quyết định là một hệ thống gồm bốn câu hỏi được đưa ra nhằm đánh giá một cách khách quan xem tại bước/công đoạn đó có phải là 1 CCP hay không.

*

Sơ đồ 3 câu hỏi logic áp dụng cho nguyên liệu

Sau khi áp dụng cây quyết định, ta sẽ xác định được các CCP. Cần đánh số hoặc ký mã hiệu cho từng CCP để thuận tiện cho việc kiểm soát sau này.

Xem thêm: What Are Mbps? Figure Out Your Internet Speed Do I Need? Figure Out Your Internet Speed

Khi CCP được thiết lập, bước tiếp theo là xác định các thông số cần theo dõi và kiểm soát. Dựa trên nguyên tắc 3 và 7 của HACCP, ta sẽ xây dựng một kế hoạch HACCP (xem ví dụ). Kế hoạch HACCP này sẽ đưa ra một hướng dẫn bằng văn bản để mọi người trong nhà máy tuân theo.

Ví dụ về xác định CCP trong thực tế: Download tại đây

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm tại đây: http://www.clfish.com/index.php?act=changepage&code=haccp

Leave a Reply