Mục đích của Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật Sunwin (“Chúng tôi”) xây dựng nhằm mục đích:

 • Cung cấp cho người chơi thông tin về cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân của họ.
 • Giúp người chơi hiểu được quyền riêng tư của họ và cách thức họ có thể bảo vệ thông tin cá nhân của mình.

Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của người chơi khi họ đăng ký tài khoản, tham gia các trò chơi, hoặc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi.

Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập bao gồm:

 • Thông tin đăng ký: bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại, ngày sinh, giới tính, và quốc gia.
 • Thông tin giao dịch: bao gồm thông tin về các giao dịch của người chơi, chẳng hạn như số tiền nạp, số tiền rút, và lịch sử đặt cược.
 • Thông tin thiết bị: bao gồm thông tin về thiết bị mà người chơi sử dụng để truy cập các dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như địa chỉ IP, thông tin trình duyệt, và hệ điều hành.
 • Thông tin tương tác: bao gồm thông tin về cách thức người chơi tương tác với các dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như lịch sử duyệt web và lịch sử tìm kiếm.

Cách thức chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của người chơi cho các mục đích sau:

 • Cung cấp các dịch vụ cho người chơi: bao gồm việc xác minh danh tính người chơi, xử lý các giao dịch của người chơi, và cung cấp hỗ trợ khách hàng.
 • Tùy chỉnh trải nghiệm của người chơi: bao gồm việc đưa ra các đề xuất trò chơi và chương trình khuyến mãi phù hợp với sở thích của người chơi.
 • Tăng cường an ninh và bảo mật: bao gồm việc ngăn chặn gian lận và rửa tiền.
 • Nghiên cứu và phát triển: bao gồm việc cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Chia sẻ thông tin cá nhân

Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin cá nhân của người chơi với các bên thứ ba trong các trường hợp sau:

 • Với các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi: bao gồm các công ty cung cấp dịch vụ cho chúng tôi, chẳng hạn như dịch vụ thanh toán, dịch vụ lưu trữ dữ liệu, và dịch vụ tiếp thị.
 • Với các cơ quan chức năng: khi chúng tôi được yêu cầu cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật.
 • Với các bên thứ ba khác: khi người chơi đồng ý hoặc khi chúng tôi được phép chia sẻ thông tin theo quy định của pháp luật.

Quyền của người chơi

Người chơi có các quyền sau đối với thông tin cá nhân của họ:

 • Quyền truy cập: người chơi có quyền truy cập vào thông tin cá nhân của họ mà chúng tôi lưu giữ.
 • Quyền chỉnh sửa: người chơi có quyền chỉnh sửa thông tin cá nhân của họ nếu thông tin đó không chính xác hoặc không đầy đủ.
 • Quyền xóa: người chơi có quyền yêu cầu chúng tôi xóa thông tin cá nhân của họ trong một số trường hợp nhất định.
 • Quyền hạn chế xử lý: người chơi có quyền yêu cầu chúng tôi hạn chế việc xử lý thông tin cá nhân của họ trong một số trường hợp nhất định.
 • Quyền phản đối xử lý: người chơi có quyền phản đối việc chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của họ trong một số trường hợp nhất định.
 • Quyền di chuyển dữ liệu: người chơi có quyền yêu cầu chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân của họ ở định dạng máy đọc được.
 • Quyền khiếu nại: người chơi có quyền khiếu nại về cách thức chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của họ.

Để thực hiện các quyền của mình, người chơi có thể liên hệ với Sunwin theo các cách sau:

 • Gửi email đến địa chỉ: [email protected]
 • Gọi điện đến số hotline: 1800 1234
 • Gửi thư đến địa chỉ: [Tên công ty] [Địa chỉ]

Khi liên hệ, người chơi cần cung cấp thông tin cá nhân của mình, bao gồm tên, số điện thoại, và địa chỉ email. Sunwin sẽ xác minh danh tính của người chơi trước khi thực hiện các yêu cầu của họ.

Dưới đây là hướng dẫn cụ thể về cách thức thực hiện từng quyền của người chơi:

Quyền truy cập

Để thực hiện quyền truy cập, người chơi có thể yêu cầu Sunwin cung cấp cho họ một bản sao của thông tin cá nhân mà Sunwin lưu giữ. Sunwin sẽ gửi bản sao thông tin này cho người chơi trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu.

Quyền chỉnh sửa

Để thực hiện quyền chỉnh sửa, người chơi có thể yêu cầu Sunwin chỉnh sửa thông tin cá nhân của họ nếu thông tin đó không chính xác hoặc không đầy đủ. Sunwin sẽ chỉnh sửa thông tin theo yêu cầu của người chơi trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu.

Quyền xóa

Để thực hiện quyền xóa, người chơi có thể yêu cầu Sunwin xóa thông tin cá nhân của họ trong một số trường hợp nhất định, chẳng hạn như khi người chơi không còn sử dụng các dịch vụ của Sunwin nữa. Sunwin sẽ xóa thông tin theo yêu cầu của người chơi trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu.

Quyền hạn chế xử lý

Để thực hiện quyền hạn chế xử lý, người chơi có thể yêu cầu Sunwin hạn chế việc xử lý thông tin cá nhân của họ trong một số trường hợp nhất định, chẳng hạn như khi người chơi cho rằng thông tin cá nhân của họ không chính xác hoặc không đầy đủ. Sunwin sẽ hạn chế việc xử lý thông tin theo yêu cầu của người chơi trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu.

Quyền phản đối xử lý

Để thực hiện quyền phản đối xử lý, người chơi có thể yêu cầu Sunwin phản đối việc xử lý thông tin cá nhân của họ trong một số trường hợp nhất định, chẳng hạn như khi người chơi cho rằng việc xử lý thông tin cá nhân của họ vi phạm pháp luật. Sunwin sẽ ngừng xử lý thông tin theo yêu cầu của người chơi trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu.

Quyền di chuyển dữ liệu

Để thực hiện quyền di chuyển dữ liệu, người chơi có thể yêu cầu Sunwin cung cấp thông tin cá nhân của họ ở định dạng máy đọc được. Sunwin sẽ cung cấp thông tin theo yêu cầu của người chơi trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu.

Quyền khiếu nại

Nếu người chơi có bất kỳ khiếu nại nào về cách thức Sunwin xử lý thông tin cá nhân của họ, họ có thể gửi khiếu nại đến Sunwin theo các cách thức đã nêu ở trên. Sunwin sẽ xem xét khiếu nại của người chơi và trả lời trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại.

Nếu người chơi không hài lòng với cách thức Sunwin giải quyết khiếu nại của mình, họ có thể gửi khiếu nại đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.