1. Định nghĩa

Trong Điều Khoản Sử Dụng này, các thuật ngữ sau có nghĩa như sau:

 • “Sunwin”: là công ty cung cấp dịch vụ cá cược trực tuyến, có trụ sở tại [địa chỉ].
 • “Người chơi”: là bất kỳ cá nhân nào sử dụng các dịch vụ của Sunwin.
 • “Tài khoản”: là tài khoản được tạo bởi Người chơi để sử dụng các dịch vụ của Sunwin.
 • “Dịch vụ”: là các dịch vụ cá cược trực tuyến do Sunwin cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn ở các trò chơi casino, thể thao, xổ số, và các trò chơi khác.

2. Chấp nhận Điều Khoản Sử Dụng

Việc Người chơi sử dụng các dịch vụ của Sunwin đồng nghĩa với việc Người chơi đã đọc, hiểu, và đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện của Điều Khoản Sử Dụng này.

3. Điều kiện sử dụng

Để sử dụng các dịch vụ của Sunwin, Người chơi cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Là người có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.
 • Có tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử để thực hiện các giao dịch.
 • Tuân thủ tất cả các quy định của Điều Khoản Sử Dụng này và pháp luật hiện hành.

4. Quyền và nghĩa vụ của Người chơi

Quyền của Người chơi

 • Được sử dụng các dịch vụ của Sunwin theo quy định của Điều Khoản Sử Dụng này và pháp luật hiện hành.
 • Được bảo mật thông tin cá nhân theo quy định của Chính sách Bảo Mật của Sunwin.
 • Được khiếu nại về các vấn đề liên quan đến dịch vụ của Sunwin.

Nghĩa vụ của Người chơi

 • Cung cấp thông tin cá nhân chính xác và đầy đủ khi đăng ký tài khoản.
 • Sử dụng dịch vụ của Sunwin một cách hợp pháp và lành mạnh.
 • Không thực hiện các hành vi gian lận, rửa tiền, hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác.
 • Tuân thủ các quy định của Điều Khoản Sử Dụng này và pháp luật hiện hành.

5. Quyền và nghĩa vụ của Sunwin

Quyền của Sunwin

 • Từ chối cung cấp dịch vụ cho bất kỳ Người chơi nào vi phạm Điều Khoản Sử Dụng này hoặc pháp luật hiện hành.
 • Tạm khóa hoặc khóa tài khoản của Người chơi khi có dấu hiệu gian lận hoặc vi phạm pháp luật.
 • Yêu cầu Người chơi cung cấp thông tin hoặc tài liệu cần thiết để xác minh danh tính hoặc giải quyết khiếu nại.

Nghĩa vụ của Sunwin

 • Cung cấp dịch vụ cho Người chơi một cách trung thực, minh bạch, và công bằng.
 • Bảo mật thông tin cá nhân của Người chơi theo quy định của Chính sách Bảo Mật của Sunwin.
 • Giải quyết khiếu nại của Người chơi một cách nhanh chóng và thỏa đáng.

6. Bảo mật thông tin

Sunwin cam kết bảo mật thông tin cá nhân của Người chơi theo quy định của Chính sách Bảo Mật. Sunwin sử dụng các biện pháp bảo mật an ninh tiên tiến nhất để bảo vệ thông tin cá nhân của Người chơi khỏi bị truy cập trái phép, sử dụng sai mục đích, tiết lộ, thay đổi, hoặc phá hủy.

7. Giải quyết tranh chấp

Mọi tranh chấp phát sinh giữa Người chơi và Sunwin liên quan đến việc sử dụng dịch vụ sẽ được giải quyết thông qua thương lượng hòa giải. Nếu không thể giải quyết thông qua thương lượng hòa giải, tranh chấp sẽ được giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

8. Thay đổi Điều Khoản Sử Dụng

Sunwin có quyền thay đổi Điều Khoản Sử Dụng này bất cứ lúc nào. Khi có thay đổi, Sunwin sẽ cập nhật Điều Khoản Sử Dụng mới trên website của mình. Người chơi có trách nhiệm cập nhật Điều Khoản Sử Dụng mới để nắm bắt các thay đổi.

9. Hiệu lực

Điều Khoản Sử Dụng này có hiệu lực kể từ ngày được đăng tải trên website của Sunwin.