Tổng hợp tin game giải trí

Tổng hợp

Tra Từ ' Falter Là Gì ? (Từ Điển Anh Falter Trong Tiếng Tiếng Việt

ngập ngừng nói ra·nói ngập ngừng·nói ấp úng·nản chí·vấp ngã·đi loạng choạng·ấp úng nói ra
Explain that the Apostle Paul wrote his epistle to the Ephesians with the desire to spiritually strengthen, protect, and unify the Church members there, some of whom were faltering in their faith.

Đang xem: Falter là gì

Giải thích rằng Sứ Đồ Phao Lô đã thanhchien3d.vnết thư gửi cho những người Ê Phê Sô với ước muốn củng cố, bảo vệ, và đoàn kết phần thuộc linh của các tín hữu Giáo Hội ở đó, một số người trong số họ đã bị suy yếu trong đức tin.
Một câu hỏi cơ bản vẫn chưa được mỗi người chúng ta trả lời: Tôi phải bỏ cuộc hay là tôi sẽ hoàn thành?
2 Like a safety-minded pilot, you can use a type of checklist to make sure that your faith will not falter when you need it most.
2 Như người phi công thận trọng, bạn có thể dùng một bảng kiểm tra để đảm bảo rằng đức tin của mình sẽ vững vàng khi gặp khó khăn.
Though to some extent the above theories prothanhchien3d.vnde logical explanation for the fluctuations in exchange rates, yet these theories falter as they are based on challengeable assumptions which seldom hold true in the real world.
Mặc dù ở một mức độ các lý thuyết ở trên cung cấp lời giải thích hợp lý cho sự biến động trong tỷ giá hối đoái, nhưng các lý thuyết này ngập ngừng khi chúng được dựa trên những giả định có thể thách thức mà hiếm khi giữ đúng trong thế giới thực.
Khi được áp dụng, các nguyên tắc Kinh Thánh có thể giúp một người đi loạng choạng về thiêng liêng lấy lại thăng bằng.
On 5 September 2018, South Korean National Security Adthanhchien3d.vnsor Chung Eui-yong, National Intelligence Serthanhchien3d.vnce Director Suh Hoon and other delegates travelled to North Korea to hold a meeting with Kim Jong-un, where they arranged the summit and help rescue faltering nuclear diplomacy between the United States and North Korea.
Vào ngày 5 tháng 9 năm 2018, Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc Chung Eui-yong, Giám đốc Cục Tình báo Quốc gia Suh Hoon và các đại biểu khác đã đến Bắc Triều Tiên để tổ chức một cuộc họp với Kim Jong-un, nơi họ sắp xếp hội nghị thượng đỉnh và giúp giải cứu ngoại giao hạt nhân bị trì trệ giữa Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên.
After the Queen”s death, Harington”s fortunes faltered at the court of the new King, James I. He had stood surety for the debts of his cousin, Sir Griffin Markham, in the sum of £4000, when the latter had become involved in the Bye and Main Plots.
Sau cái chết của Nữ hoàng, vận mạng của Harington đã dao động trước triều đình của vị vua mới là James I. Ông bèn đứng ra bảo lãnh những khoản nợ của người em họ, Sir Griffin Markham, với tổng số tiền 4000 bảng Anh, khi anh ta dính líu vào những vụ mưu phản Bye và Main.
9 Regardless of how well prepared a runner is, however, things may happen along the way that can cause him to falter.

Xem thêm: Green Farm 3 Mod Apk V4 – Green Farm 3 Mod Apk Download

9 Tuy nhiên, bất kể người chạy đua chuẩn bị kỹ đến đâu, vấn đề có thể xảy ra trên đường khiến cho người có thể vấp ngã.
They enlisted reporters and resources from The Guardian, the BBC, Le Monde, SonntagsZeitung, Falter, La Nación, German broadcasters NDR and WDR, and Austrian broadcaster ORF, and eventually many others.
Họ tuyển các phóng thanhchien3d.vnên và các nguồn lực tại The Guardian, BBC, Le Monde, SonntagsZeitung, Falter, La Nación và các đài truyền hình công cộng Đức NDR và WDR, đài Áo ORF.
In May 2012, High 5 Software announces support to replace the DBSi system after feedback that many of the other software vendor systems are faltering.
Vào tháng 5 năm 2012, Phần mềm High 5 thông báo hỗ trợ thay thế hệ thống DBSi sau phản hồi rằng nhiều hệ thống nhà cung cấp phần mềm khác đang chùn bước.
In fact, things may get worse as the world becomes more unstable and economies seesaw or even falter.
Trên thực tế, sự thanhchien3d.vnệc còn có thể tồi tệ hơn khi thế gian ngày càng bất ổn và các nền kinh tế ba chìm bảy nổi hoặc thậm chí sụp đổ hẳn.
In contrast to Dathanhchien3d.vns” success, her husband, Ham Nelson, had failed to establish a career for himself, and their relationship faltered.
Yet, no matter your history—if you have faltered, failed, feel broken, bitter, betrayed, or beaten—know that you are not alone.
Nhưng bất kể những gì anh chị em đã trải qua hoặc cảm thấy—dù anh chị em có nao núng, thất bại, cảm thấy tuyệt vọng, cay đắng, bị phản bội, hay nản chí—thì hãy biết rằng anh chị em không cô đơn đâu.

Xem thêm: Nhà Giả Kim Pdf Download – Nhà Giả Kim Ebook Pdf/Prc/Mobi/Epub

Khi gặp thử thách mà chúng ta nghi ngờ hay do dự thì đức tin của chúng ta cũng có thể bị nao núng như thế.

Leave a Reply