• Loan tin trailer
  • Báo danh
  • Tải game
    nhận quà
  • Vote app
    5 sao

Lưu ý: Tham gia đủ 4 sự kiện, nhận đủ 4 code sẽ có thể ghép được kỵ Kỳ Lân

Game SG140