Tổng hợp tin game giải trí

Tổng hợp

last straw là gì

Kính chào quí vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài số 94 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Christopher Cruise phụ trách.

Đang xem: Last straw là gì

The words that we are going to learn today are OUT OF THE BLUE and THE LAST STRAW.

Hai từ mà chúng ta học hôm nay là OUT OF THE BLUE và THE LAST STRAW.

Mai Lan has been friends with Lynn for many years. They were high-school classmates, then they both worked part-time at the same department store. Occasionally, they and some others would go out for fun together. Mai Lan and Lynn don’t see each other much these days.

Mai Lan và Lynn là bạn đã nhiều năm. Họ là bạn học ở trung học, rồi họ cùng làm việc ở một thương xá. Thỉnh thoảng hai người và vài bạn khác cùng đi chơi vui với nhau. Hồi này thì Mai Lan và Lynn ít gặp nhau.

MAI LAN: Mike. Do you remember Lynn, my high-school classmate?

Mike. Anh có nhớ Lynn, cô bạn ở trung học cùng với tôi không?

MIKE: Yes. She’s the good-looking girl who’s quite talkative, right?

Có. Cô ta đẹp và nói nhiều, phải không?

MAI LAN: That’s right. Ah! Do you really think she’s good-looking? Are you dreaming about her? Just let me know straightforwardly, OK!

Đúng đó. À, anh thực nghĩ cô ta xinh đẹp hả? Có mơ đến cô ta không? Cứ nói thẳng với tôi đi nhé!

MIKE: Mai Lan. Are you upset with me for saying she’s good-looking? I’m sorry! I…

Mai Lan. Cô có giận tôi vì tôi nói cô ta xinh đẹp à? Xin lỗi. Tôi…

MAI LAN: Ha ha! I was just kidding.

Ha ha! Tôi nói đùa đấy mà.

MIKE: I’d be happy if you were not kidding. If you were jealous, I’d be happy! I want to be special to you, only you.

Tôi rất vui nếu cô không nói đùa như vậy. Nếu cô ghen, tôi càng mừng. Tôi muốn là người đặc biệt của cô, của một mình cô thôi.

MAI LAN: Mike, come on. You’re already a special one to me. But you being handsome, smart and charming, you’re special to many, I know.

Thôi mà, Mike. Anh đặc biệt với tôi rồi. Anh đẹp trai, giỏi, duyên dáng, anh đặc biệt với nhiều người lắm, tôi biết mà.

MIKE: OK, Mai Lan. Thank you for thinking positively about me, but no thanks. I don’t deserve what you said. Now, tell me more about Lynn.

OK Mai Lan. Cám ơn cô nghĩ tốt về tôi, nhưng không, không… tôi không xứng đáng những điều cô nói. Thôi, nói chuyện về Lynn đi.

MAI LAN: So, you know Lynn and I are not particularly close friends, but we treated each other well and got along OK.

Vậy anh biết là Lynn với tôi không phải là bạn thân thiết, nhưng đối xử tốt với nhau và nhẹ nhàng với nhau.

MIKE: And now? What’s going on?

Và bây giờ thì sao? Có chuyện gì?

MAI LAN: The last time I spent some time with Lynn was at Beth’s birthday party, two months ago. We had a good conversation, nothing out of the ordinary.

Lần chót tôi gập và trò chuyện với Lynn là ở tiệc sinh nhật Beth hai tháng trước đây. Tụi tôi nói chuyện vui vẻ, không có gì khác thường.

MIKE: Then what? I’m getting curious!

Rồi sao? Tôi đang thắc mắc đây.

Xem thêm: Tai Game Van Kiem Online – Download Tải Game Vấn Kiếm

MAI LAN: Then last week, I ran into her at the supermarket. I walked to her to say hello. Out of the blue, she told me in a loud voice “Don’t you ever talk to me again”.

Rồi tuần trước, tôi bất ngờ gặp cô ta ở chợ. Tôi đi tới để chào, nói chuyện với cô. "Out of the blue" cô ta cao giọng "Đừng bao giờ nói chuyện với tôi nữa".

MIKE: That’s strange. What’s the matter with her? But you just used an interesting idiom “out O-U-T of the Blue B-L-U-E”. Tell me how you would explain it to a non-English speaker.

Kỳ thế. Sao cô ta lại như vậy? Nhưng cô vừa dùng một thành ngữ hay "out O-U-T of the blue B-L-U-E". Nói tôi nghe cô làm sao giải thích thành ngữ này cho một người không biết tiếng Anh.

MAI LAN: “Out of the blue” means suddenly, unexpectedly, without warning. So “out of the blue” Lynn was rude to me. I don’t know why.

"Out of the blue" có nghĩa là bất ngờ, không báo trước. Bất ngờ Lynn giận dữ với tôi. Tôi không hiểu tại sao.

MIKE: Mai Lan, I hope you didn’t get back at her. When one’s angry, the other should be patient to avoid confrontation.

Mai Lan. Tôi hy vọng cô không “đốp" lại. Khi một người nổi giận, người kia nên kiên nhẫn để tránh gây gổ.

MAI LAN: Well. I was so shocked I had no reaction and she walked away immediately.

Ồ. Tôi ngạc nhiên quá không kịp có phản ứng và cô ta quay lưng đi ngay.

MIKE: I’m sorry. That was unpleasant. But who knows, Lynn may think again and you two can be friends again.

Tôi thấy đáng tiếc. Thật là kém vui. Nhưng biết đâu Lynn suy nghĩ lại và hai người lại thành bạn trở lại.

MAI LAN: I don’t think that’s possible. I didn’t tell you, but Lynn had treated me unkindly a couple of times. This is the end of our friendship.

Tôi không nghĩ điều đó có thể xẩy ra. Tôi không nói với anh, chứ Lynn đã không tốt với tôi mấy lần. Tình bạn từ nay chấm dứt.

MIKE: You want to say that the last incident is the last straw in your relationship with her?

Cô muốn nói việc đó là "the last straw" trong liên hệ giữa hai người?

MAI LAN: The last straw?

The last straw?

MIKE: Yes. “The last L-A-S-T straw S-T-R-A-W” in this context doesn’t refer to a dried grass stalk, but the latest in a series of undesirable events that make you feel you cannot tolerate a situation anymore.

Phải. "The last L-A-S-T straw S-T-R-A-W" ở đây không nói về cọng cỏ khô mà nói về sự kiện sau cùng trong một loạt sự kiện không tốt xẩy ra làm cô không chịu đựng được nữa.

MAI LAN: Yes. Lynn, out of the blue, seriously hurt my feelings. And that is the last straw. I don’t think we’ll be friends again.

Đó. Bất ngờ Lynn làm tôi rất buồn lòng và đó là chuyện lần chót. Chắc là hết tình bạn.

Xem thêm: Đầu Số 0888, Sim Đầu Số 0888, Sim Số Đẹp Đầu 0888 Vinaphone 10 Số

Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ: OUT OF THE BLUE nghĩa là BẤT NGỜ, và THE LAST STRAW nghĩa là LẦN CHÓT. Hằng Tâm và Christopher Cruise xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.

Trả lời