Sunwin không chịu trách nhiệm đối với các vấn đề sau:

  • Sự cố kỹ thuật: Sunwin không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự cố kỹ thuật nào xảy ra trong quá trình sử dụng dịch vụ của Sunwin, chẳng hạn như lỗi hệ thống, lỗi đường truyền, hoặc lỗi phần mềm.
  • Thay đổi quy định pháp luật: Sunwin không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thay đổi nào về quy định pháp luật có thể ảnh hưởng đến việc sử dụng dịch vụ của Sunwin.
  • Hành vi của bên thứ ba: Sunwin không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hành vi nào của bên thứ ba, chẳng hạn như hành vi gian lận, rửa tiền, hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác.
  • Sự cố ngoài ý muốn: Sunwin không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự cố ngoài ý muốn nào có thể xảy ra, chẳng hạn như thiên tai, dịch bệnh, hoặc chiến tranh.

Sunwin cũng không chịu trách nhiệm đối với các vấn đề sau:

  • Lợi nhuận hoặc tổn thất của Người chơi: Sunwin không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ lợi nhuận hoặc tổn thất nào mà Người chơi có thể gặp phải khi sử dụng dịch vụ của Sunwin.
  • Tính chính xác của thông tin: Sunwin không chịu trách nhiệm đối với tính chính xác của bất kỳ thông tin nào được cung cấp trên website hoặc các kênh truyền thông của Sunwin.

Người chơi đồng ý rằng họ sẽ tự chịu trách nhiệm về mọi rủi ro khi sử dụng dịch vụ của Sunwin.