Tổng hợp tin game giải trí

Tổng hợp

Cấp Công Trình Quy Định Ở Đâu? Phân Cấp Công Trình Dân Dụng Quy Định Phân Loại Và Cấp Công Trình Xây Dựng

*

Các nội dung quan trọng

Bổ sung thêm Điều1a vào sau Điều 1 Thông tư03/2016/TT-BXD như sau:

“Điều1a. Giải thích từ ngữ

a) Nhà ở riêng lẻ là nhà ở được xây dựng trên thửa đất ở riêng biệt thuộc quyền sửdụng hợp pháp của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bao gồm nhàởbiệt thự, nhà ở liền kề và nhà ở độc lập.

Đang xem: Phân cấp công trình dân dụng

b) Nhà chung cư là nhà có từ 2 tầng trở lên, có nhiều căn hộ, có lối đi, cầu thang chung, có phần sởhữu riêng, phần sở hữu chung và hệ thống công trình hạ tầng sử dụng chung cho các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức.

c) Công trìnhđa năng (hoặc công trình hỗn hợp) là công trình có nhiều công năng sử dụng khác nhau (Ví dụ: một công trình được thiết kếsử dụng làm chung cư, khách sạn và văn phòng là công trình đa năng).

d) Chiều cao của nhà, công trình, kết cấu là chiều cao được tính từ cao độ mặtđất tới điểm cao nhất của nhà, công trình, kết cấu. Đối với công trình có cao độ mặt đất khác nhau thì chiều cao tính từ cao độ mặt đất thấp nhất. Cách xác định chiều cao của nhà, công trình, kết cấu trong các trường hợp cụ thể được quy định tại Phụ lục 2 Thông tư03/2016/TT-BXD”.

đ) Tầng trên mặt đất là tầng mà cao độ sàn của nó cao hơnhoặc bằng caođộ mặtđấtđặt công trình theo quy hoạch được duyệt.

e) Tầng hầm (hoặc tầng ngầm) là tầng mà hơnmột nửa chiều cao của nó nằm dưới caođộ mặtđất đặt công trình theo quy hoạchđược duyệt.

g) Tầng nửa/bán hầm (hoặc tầng nửa/bán ngầm) là tầng mà một nửa chiều cao của nó nằm trên hoặc bằng cao độ mặt đất đặt công trình theo quy hoạchđược duyệt.

h) Tầng kỹthuật là tầng bốtrí các thiết bị kỹ thuật của tòa nhà. Tầng kỹthuật có thể là tầng hầm, tầng nửa hầm, tầng áp mái hoặc tầng bất kỳ của tòa nhà.

i) Tầngáp mái là tầng nằm bên trong không gian của mái dốc mà toàn bộ hoặc một phần mặtđứng của nó được tạo bởi bề mặt mái nghiêng hoặc mái gấp, trongđó tườngđứng (nếu có) không cao quá mặt sàn 1,5m.

k) Sốtầng của tòa nhà (hoặc công trình) bao gồm toàn bộ các tầng trên mặt đất (kể cả tầng kỹ thuật, tầng tum) và tầng nửa/bán hầm, không bao gồm tầng áp mái.

Xem thêm: Tổng Hợp 15 Game Nhập Vai Miễn Phí Cày Cuốc Cực Hay Cho Điện Thoại

Công trình có tầng tumkhông tính vào sốtầng của công trình khi chỉdùng để bao che lồng cầu thang bộ hoặc giếng thang máy, bao che các thiết bị công trình (nếu có), phục vụ mụcđích lên mái và cứu nạn, códiện tích không vượt quá 30% diện tích của sàn mái.

Đối với nhà ở riêng lẻ, tầng lửng không tính vào số tầng của công trình khi diện tích sàn tầng lửng không vượt quá 65% diện tích sàn xây dựng của tầng ngay bên dưới.

Đối với các công trình nhà, kết cấu dạng nhà, công trình nhiều tầng có sàn (không bao gồm nhà ở riêng lẻ), tầng lửng không tính vào số tầng của công trình khi chỉ bốtrí sử dụng làm khu kỹthuật (ví dụ: sàn kỹthuật đáy bểbơi, sànđặt máy phátđiện, hoặc các thiết bị công trình khác), có diện tích sàn xây dựng không vượt quá 10% diện tích sàn xây dựng của tầng ngay bên dưới và không vượt quá 300m2.

Mỗi công trình chỉ được phép có một tầng lửng không tính vào sốtầng của công trình.

2. Sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quyđịnh tại Phụ lục 1 “Phân cấp côngtrình xây dựng theo quy mô công suất hoặc tầm quan trọng” của Thông tư03/2016/TT-BXDnhư Phụ lục 1 kèm theo Thông tư này.

3. Sửa đổi, bổ sung một sốquy định tại Phụ lục 2 “Phân cấp công trình xây dựng theo quy mô kết cấu” của Thông tư03/2016/TT-BXDnhư Phụ lục II kèm theo Thông tư này.

4. Bãi bỏ Điểm d Mục 2 phần Ghi chú của Bảng 2 Phụ lục 2 “Phân cấp công trình xây dựng theo quy mô kết cấu” của Thông tư03/2016/TT-BXD.

5. Thay thế Mục 3.5 tại Phụ lục 3 “Ví dụ xác định cấp công trình” của Thông tư03/2016/TT-BXDbằng Mục 3.5 tại Phụ lục III kèm theo Thông tư này.

Quy định về chuyển tiếp

1. Cấp công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng đãđược quyết định đầu tư trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành được xác định theo quy định của pháp luật tại thờiđiểm phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình.

Xem thêm: Dealine Là Gì ? Ứng Dụng Trong Công Việc Ra Sao? Phân Biệt 2 Khái Niệm Deadline & Dateline

2. Trường hợp công trình có điều chỉnh thiết kế xây dựng sau ngày Thông tư này có hiệu lực:

a) Việc điều chỉnh thiết kế xây dựng không làm thay đổi về quy mô công suất, quy mô kết cấu quyđịnh tại Thông tư này thì cấp của công trình được xácđịnh theo quy định của pháp luật tại thời điểm phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình;

b) Việc điều chỉnh thiết kế xây dựng làm thay đổi về quy mô công suất, quy mô kết cấu thì cấp công trình được xác định theo quy định tại Điều 1 của Thông tư này.

Trả lời