Tổng hợp tin game giải trí

Tổng hợp

Là Gì? Nghĩa Của Từ Retrieve Là Gì, Nghĩa Của Từ Retrieve Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

khôi phục lại được·nhớ lại được·phục hồi được·sửa chữa được·thu hồi·tìm lại được·tìm và mang·xây dựng lại được·tìm lại
A button on in the Transfer Call dialog box that reconnects the user to the call that is currently on hold.

Đang xem: Retrieve là gì

5 Since there is not enough gold and silver in the royal treasury to pay the tribute, Hezekiah retrieves what precious metals he can from the temple.
5 Vì không đủ số lượng vàng và bạc trong kho nhà vua để triều cống, Ê-xê-chia phải dùng đến những quý kim thuộc đền thờ.
Truy cập ngày 16 tháng 6 năm 2008. ^ “3 World Trade Center || Construction || Images || World Trade Center ||”.
While Michael carried on his relationship with Ingerina, Basil was kept satisfied with the emperor”s sister Thekla, whom her brother retrieved from a monastery.
Trong khi Mikhael tiếp tục mối quan hệ với Ingerina, Basileios vẫn làm hài lòng cô em gái của hoàng đế Thekla mà Mikhael vừa đưa ra khỏi tu thanhchien3d.vnện.
Feedfetcher retrieves feeds only after users have explicitly started a serthanhchien3d.vnce or app that requests data from the feed.
Feedfetcher chỉ truy xuất nguồn cấp dữ liệu sau khi người dùng đã khởi chạy rõ ràng một dịch vụ hay ứng dụng yêu cầu dữ liệu từ nguồn cấp.

Xem thêm: Game Online Màn Hình Ngang Có Đồ Họa Đẹp Lối Chơi Cuốn Hút, 5 Game Online Màn Hình Ngang Không Thể Không Chơi

Contribution to the EU Multi-stakeholder Forum on CSR (Corporate Social Responsibility), ngày 10 tháng 2 năm 2009; accessed on ngày 9 tháng 11 năm 2009 Information Partners, web site of the UNHCR, last updated ngày 25 tháng 2 năm 2010, 16:08 GMT (web retrieval ngày 25 tháng 2 năm 2010, 18:11 GMT)
Chess Olympiad record of Alexei Dreev at olimpbase.org, retrieved 13 March 2013 chessgames.com chessgames.com chessgames.com chessgames.com chessgames.com Alexey Dreev rating card at FIDE Aleksey Dreev chess games at 365Chess.com Alexey Dreev player profile and games at Chessgames.com
Truy cập ngày 17 tháng 10 năm 2013. ^ Chess Olympiad record of Alexei Dreev at olimpbase.org, retrieved ngày 13 tháng 3 năm 2013 ^ chessgames.com ^ chessgames.com ^ chessgames.com ^ chessgames.com ^ chessgames.com Aleksey Sergeyethanhchien3d.vnch Dreev trên trang chủ FIDE Aleksey Dreev chess games at 365Chess.com Các ván đấu của Aleksey Sergeyethanhchien3d.vnch Dreev lưu trên ChessGames.com
It has stored, recorded, can fastly retrieve the meanings of thousands, tens of thousands of objects, actions, and their relationships in the world.
Nó lưu trữ, ghi lại, có thể nhanh chóng nhớ được hàng nghìn, hàng vạn đồ vật, động tác, và mối quan hệ của chúng.
Truy cập ngày 26 tháng 1 năm 2014. ^ „Broad Peak 2007“ Expedition in memoriam Markus Kronthaler, June to August 2007 (German) ^ “Highest-Altitude Body Recovery in History”.
Truy cập ngày 28 tháng 3 năm 2008. ^ “Eunhyuk temporarily leathanhchien3d.vnng Strong Heart; due to Super Junior unit actithanhchien3d.vnties” Star Today. ngày 30 tháng 3 năm 2011.
Although SUSE Linux had always been free software product licensed with the GNU General Public License (GNU GPL), it was only freely possible to retrieve the source code of the next release 2 months after it was ready for purchase.
Mặc dù SUSE Linux luôn là sản phẩm phần mềm tự do được cấp phép với Giấy phép Công cộng GNU (GNU GPL), nhưng chỉ có thể lấy mã nguồn của bản phát hành vào 2 tháng sau khi nó chính thức bán ra.

Xem thêm: Game Nhập Vai Offline Hay Cho Ios Hay Nhất Cho Iphone/Ipad (Cập Nhật 2020

Truy cập ngày 13 tháng 4 năm 2015. ^ a ă â b c “Elsie Augustave: An Interthanhchien3d.vnew with the author of The Rothanhchien3d.vnng Tree”.

Leave a Reply