4 No man of Aaron’s offspring who has leprosy+ or a discharge+ may eat of the holy things until he becomes clean,+ neither the man who touches someone who became unclean by a dead person,*+ nor a man who has a seminal emission,+ 5 nor a man who touches an unclean swarming creature+ or who touches a man who is unclean for any reason and who can make him unclean.

Bạn đang xem: Seminal là gì


4 Trong vòng con con cháu A-rôn, ko bạn nam giới như thế nào bị phong cùi+ hoặc tan mủ+ được phnghiền ăn uống các thiết bị thánh, cho đến khi bạn được tinch sạch sẽ. + Cũng nhân thể ấy đối với fan bị xuất tinh,+ hoặc đụng vào trong 1 bạn bị ô uế bởi tín đồ chết,+ 5 hoặc chạm vào một trong những sinc đồ dịp nhúc thuộc các loại ô uế,+ hoặc đụng vào một trong những bạn bị ô uế vì bất cứ nguyên do gì.
Edward Chamberlin’s (1933) seminal work on monopolistic competition mthanhchien3d.vntioned the theory of differthanhchien3d.vntiation that says that for the available products within the same industry, customers may have sầu differthanhchien3d.vnt preferthanhchien3d.vnces.
Công trình phôi thai của Edward Chamberlin <1933) về đối đầu và cạnh tranh độc quyền đang đề cùa tới triết lý khác hoàn toàn bảo rằng so với các thành phầm gồm sẵn trong cùng một ngành, quý khách hàng hoàn toàn có thể bao gồm những ưu tiên khác nhau.
Maududi"s seminal writings on Islamic economics argued as early as 1941 against free-market capitalism & sociadanh mục state intervthanhchien3d.vntion in the economy, similar to lớn Mohammad Baqir al-Sadr"s later Our Economics writtthanhchien3d.vn in 1961.
Các bài viết của Maududi về nền kinh tế Hồi giáo đã có lập luận vào đầu xuân năm mới 1941 ngăn chặn lại chủ nghĩa bốn bản Thị Trường thoải mái cùng sự can thiệp của nhà nước xã hội nhà nghĩa trong nền kinh tế tài chính, tương tự như nlỗi cuốn sách Kinch tế của họ của Mohammad Baqir al-Sadr sau này vào năm 1961.
Following the seminal work of Milman Parry, most classicists agree that, whether or not there was ever such a composer as Homer, the poems attributed to him are to lớn some degree depthanhchien3d.vndthanhchien3d.vnt on oral tradition, a gthanhchien3d.vnerations-old technique that was the collective inheritance of many singer-poets (or ἀῳδοί, aōidoi).
Độc lập cùng với thắc mắc về quyền tác giả duy nhất là đồng thuận gần như càng nhiều, sau tác phẩm của Milman Parry, rằng các bài bác thơ Homer phụ thuộc vào truyền thống lịch sử văn hóa truyền miệng, một chuyên môn nắm hệ cũ, mà lại là thừa kế số đông của tương đối nhiều ca sĩ-nhà thơ (aoidoi).
The b& played in and around the NYC punk scthanhchien3d.vne, toured the Midwest và California, và played with seminal hardcore bands lượt thích Meat Puppets, Hüsker Dü, Circle Jerks, Butthole Surfers, & Minor Threat, becoming frithanhchien3d.vnds with frontman and Dischord Records owner Ian MacKaye.
Ban nhạc đùa vào cùng bao phủ chình họa punk của NYC, đã đi lưu diễn ở Midwest cùng trên California, và chơi cùng với các ban nhạc cứng cựa nhỏng Meat Puppets, Hüsker Dü, Circle Jerks, Butthole Surfers với Minor Threat, đổi thay chúng ta cùng với những người dân thủ lĩnh và người chủ sở hữu của Dischord Records ông công ty là Ian MacKaye.

Xem thêm: 50 Từ Vựng Tiếng Anh Chủ Đề Trái Vú Sữa Tiếng Anh Là Gì, Chrysophyllum Cainito


And it takes a little bit of nerve khổng lồ dive sầu inlớn those primal, terrifying parts of ourselves and make our own decisions và not make our housing a commodity, but make it something that bubbles up from seminal sources.
Chỗ sinh sống, chính vì vậy, biến đổi một trang bị mặt hàng hoá, với đụng não một ít để đi sâu vào phần đông phần ngulặng sơ, đáng sợ của phiên bản thân và từ ra quyết định ko tạo nên Việc đất đai cửa nhà biến hóa mặt hàng hoá, nhưng buộc phải khiến cho nó trở thành trang bị nổi lên tự những mối cung cấp hội thảo chăm đề.
Their results were published in their seminal 1914 paper, and the first full-scale continuous-flow system was installed at Worcester two years later.
Kết trái đã được công bố trong báo của mình tại hội thảo 1914, và lần đầu tiên một hệ thống đồ sộ khá đầy đủ với loại chảy liên tục được lắp đặt tại Worcester 2 năm sau đó.
His paper, though little noted (và evthanhchien3d.vn ridiculed) at the time, has since bethanhchien3d.vn called "seminal" and "prescithanhchien3d.vnt".
Bài báo của ông, ít được để ý vào thời điểm này (thậm chí còn bị nhạo báng), đã được gọi là "phôi thai" và "tiên tri".
However, it established his international reputation, & today is widely sethanhchien3d.vn as seminal in the early history of the Romantic movemthanhchien3d.vnt in Frthanhchien3d.vnch painting.
Tuy nhiên, nó đã có được nổi tiếng nước ngoài với ngày nay, nó được xem như tiên phong mnghỉ ngơi đường vào lịch sử thuở đầu về trào lưu thơ mộng vào hội họa Pháp.

Xem thêm: Download Dream League Soccer 2021 Mod Apk 8, Dream League Soccer 2021 Mod Apk 8


Wrote a seminal paper which evaluated the physical working capathành phố of mthanhchien3d.vn and womthanhchien3d.vn aged 4–33 years.

Chuyên mục: Tổng hợp