Tổng hợp tin game giải trí

Tổng Tài Sản Là Gì ? Tài Sản Ròng Là Gì? Tài Sản Ngắn Hạn Là Gì? 31

Tài sản và nguồn vốn là hai đối tượng của kế toán, nhưng hiện nay rất nhiều người vẫn nhầm lẫn giữa tài sản và nguồn vốn. Bài viết dưới đây của Trung tâm đào tạo kế toán thanhchien3d.vn sẽ giúp các bạn phân biệt tài sản và nguồn vốn trong doanh nghiệp.

Đang xem: Tổng tài sản là gì

1.

Xem thêm: tải hello neighbor

Xem thêm: Cách Tính Hàm Round Là Gì? Cách Sử Dụng Hàm Round Trong Excel

Tài sản của doanh nghiệp

1.1. Khái niệm

Tài sản của đơn vị là toàn bộ những nguồn lực kinh tế mà đơn vị đang nắm giữ, sử dụng cho hoạt động của đơn vị, thỏa mãn đồng thời các điều kiện:

Đơn vị có quyền sở hữu hoặc quyền kiểm soát và sử dụng trong thời gian dàiCó giá phí xác địnhChắc chắn thu được lợi ích trong tương lai từ việc sử dụng nguồn lực này

1.2. Phân loại

Tài sản của đơn vị có thể phân loại như sau:

1/ Tài sản cố định: Nhà cửa, máy móc, thiết bị, kho tàng, phương tiện vận tải

2/ Các loại nguyên vật liệu (nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu)

3/ Công cụ, dụng cụ

4/ Hàng hoá, thành phẩm

5/ Tiền mặt

6/ Tiền gửi ngân hàng

7/ Các loại chứng khoán (cổ phiếu, trái phiếu)

8/ Các khoản nợ phải thu: Phải thu của khách hàng, tạm ứng, phải thu nội bộ, phải thu khác…

9/ Tài sản cố định vô hình khác: Quyền phát hành, bằng phát minh, sáng chế, nhãn hiệu, tên thương mại, chương trình phần mềm, quyền sử dụng đất,…

Leave a Reply